SP - Voor elkaar

Onder aanvoering van de nieuwe lijsttrekker Lilian Marijnissen, is de SP volop in beweging met de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt in ruim 100 gemeenten (hyper)lokaal outdoor ingezet, digitale abri’s op de grootste NS-stations en in maart ook landelijke radio en televisie. Daarnaast is er een online activatie opgezet via diverse kanalen om aandacht te vragen voor een aantal belangrijke thema’s zoals betaalbare woningen, veilige wijken en goede zorg.

Publicatie: 15 maart 2018