Maatwerk vraagt om een solide basis en een complete briefing. Op basis van die uitgangspunten kunnen we in nauwe samenspraak een optimale strategie en planning uitstippelen die aan alle randvoorwaarden voldoet. We houden vast aan de kaders van het budget en de gewenste timing, maar kijken vooral naar de route van doelstelling tot effect en resultaat. We maken daarbij gebruik van diverse onderzoeken en maken alles inzichtelijk, van begin tot eind. Ook het klantvoordeel dat we behalen in het inkoopproces brengen we in kaart, in harde euro’s en/of kwalitatieve extra’s.

Dat is een tastbare meerwaarde, een factor die ook geldt voor een vlekkeloze afwikkeling en administratie. De optimalisatie van campagnes is een continu proces, waarbij we middels bondige rapportages ook de voortgang en resultaten in kaart brengen. MediaValue, maatwerk met meerwaarde!